null

JB Tools garantiprogram

PROGRAMBESKRIVNING:

JB Tools erbjuder oberoende sina kunder ett garantiprogram som är oöverträffat och syftar till att leverera sina kunder 100% tillfredsställelse (”Garantiprogrammet”). För att komplettera JB Tools 100% tillfredsställelsesgaranti erbjuder JB Tools sina kunder en garanti på alla produkter som säljs av JB Tools enligt följande: JB Tools garanterar att varje produkt som säljs är fria från brister i utförande och material, under normal användning och förhållanden, under en tidsperiod som är lika stor som den tid som ingår i tillverkarens garanti som gäller till produkten från det ursprungliga inköpsdatumet från JB Tools.

KRAVFÖRSLAG:

För att skicka in en ansökan enligt detta garantiprogram, skicka ett e-postmeddelande till support@jbtools.com, inklusive följande: (I) bild (er), video (er), andra bevis som visar att det är felaktigt och / eller felaktigt problem;(Ii) bevis på köp av produkten från JB Tools; och(Iii) modellen och / eller serienumret som är associerat med produkten.

GARANTIPROCESS:

JB Tools samtycker, efter eget val, och baserat på produkttillgänglighet under den tillämpliga garantiperioden, (I) att reparera eventuella brister i material eller utförande,(Ii) att tillhandahålla en reparerad eller renoverad produkt med lika värde utan kostnad för kunden,(iii) ELLER att utfärda en återbetalning till kunden till ett belopp som är lika med värdet på produkten vid garantianspråket. Sådan reparation, utbyte eller återbetalning utfärdande enligt detta garantiprogram är föremål för(I) verifiering av det felaktiga tillståndet och / eller felaktiga problem samt(Ii) bevis på köp av produkten från JB Tools som bekräftats genom att tillhandahålla transaktionsbevis samt modell och / eller serienummer förknippat med den garanterade produkten.

BEGRÄNSNINGAR:

Detta garantiprogram inkluderar dock inte och / eller gäller följande situationer: (I) Eventuella defekta tillstånd och / eller felaktiga problem som uppstår till följd av felaktig användning (till exempel användning som strider mot bruksanvisningen som är förknippad med produkten);(Ii) Eventuella defekta tillstånd och / eller felaktiga problem som uppstått till följd av användning som produkten inte var avsedd för;(Iii) Eventuella felaktiga tillstånd och / eller felaktiga problem som uppstår till följd av felaktigt eller otillräckligt underhåll eller skötsel;(Iv) Alla felaktiga tillstånd och / eller felaktiga problem som uppstår till följd av missbruk, missbruk, vårdslöshet eller olyckor;(V) Kundnöjdhet; och / eller(Vi) Normalt slitage. JB Tools ger inga uttryckliga garantier eller villkor, vare sig de är skriftliga eller muntliga, och JB Tools friskriver sig uttryckligen, alla garantier och villkor som inte anges i detta garantiprogram.